Πεπτίδια (growth factor mimicking peptides)

Τα πεπτίδια (growth factor mimicking peptides) παράγονται από βακτήρια τα οποία έχουν υποστεί μετασχηματισμό με συνθετικά γονίδια ανθρώπινης προέλευσης. Αποτελούν βασικούς ρυθμιστές του μεταβολισμού των κυττάρων που έχει ως αποτέλεσμα τη γήρανση, τη λεύκανση και μερικές δερματικές παθήσεις. Χαρακτηρίζονται από ισχυρή μιτογόνο δράση που προσφέρει κυτταρική ανανέωση και αναζωογόνηση του δέρματος. Εάν εισαχθούν εξωγενείς αυξητικοί παράγοντες σε γηρασμένο δέρμα, τα εν λόγω πεπτίδια θα βελτιώσουν σαφώς την ελαστικότητα και απαλότητα του δέρματος, μέσω της ενισχυμένης διαδικασίας αναζωογόνησης.