Οπτικοί Φωτοδιαθλαστές

Οι οπτικοί φωτοδιαθλαστές έχουν τη δυνατότητα να διαχέουν το φως, λειαίνοντας τις λεπτές γραμμές στο δέρμα, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπουν τη διέλευση αρκετού φωτός, ώστε το δέρμα να έχει μια φυσική εμφάνιση.